V KRAJI MÁME SPECIALISTU NA EXPORT

V KRAJI MÁME SPECIALISTU NA EXPORT

Na sklonku roku 2018 proběhlo v prostorách Černínského paláce první školení Krajských exportních specialistů. Cílem bylo detailněji představit služby ekonomické diplomacie a rozšířit služby, které zástupci krajských hospodářských komor mohou nabízet exportérům přímo v jejich regionu. Projekt byl připraven Hospodářskou komorou ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V rámci školení, které proběhlo ve dvou dnech v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR, byly blíže představeny služby ekonomické diplomacie a navazující služby proexportního financování a pojišťování. Cílem projektu Krajských exportních specialistů je přiblížit proexportní služby státu podnikatelům přímo v jejich regionech.

Projekt využívá již existující sítě Krajských hospodářských komor a nejsou s ním spojeny žádné dodatečné náklady. V pilotní fázi projektu se zapojilo pět krajských komor, a to z Pardubického, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, a Regionální Hospodářská komora Brno. Projekt Krajských exportních specialistů byl připraven Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Partnery projektu jsou ČSOB, ČEB a EGAP.

Více o projektu Krajských exportních specialistů a službách ekonomické diplomacie naleznete v brožuře „Jak se prosadit ve světě“.

Zdroj: www.mzv.cz 

ggggg