Uzavření Výzvy I v programu podpory Marketing

Uzavření Výzvy I v programu podpory Marketing

Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil v souladu s vyhlášenou Výzvou I programu podpory Marketing — Individuální účasti na výstavách a veletrzích příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení hranice celkové požadované dotace 400 mil. Kč. 
Zdroj: www.czechinvest.org 

ggggg