Uzákonění sick days musí mít jasné mantinely

Uzákonění sick days musí mít jasné mantinely

Komentář prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého


V diskusi okolo rušení karenční lhůty se na konci minulého týdne objevil návrh zachovat současné nastavení neproplácení prvních tří dní nemocenské a zároveň zákonem ustanovit, že by zaměstnanci měli možnost využít pěti plně placených dní zdravotního volna v podobě tzv. sick days.

HK ČR jako zástupce nejširší podnikatelské veřejnosti v žádném případě nemůže souhlasit se zrušením karenční lhůty. Úhrada prvních třech dní nemoci by totiž znamenala velký nárůst nákladů zaměstnavatelů a navíc – jak ukázala praxe po zavedení karenční lhůty – i výrazný růst nemocnosti zaměstnanců. Na druhou stranu však nechceme zpochybnit fakt, že řada zaměstnanců kvůli ztrátě výdělku chodí do práce nemocných. Zároveň platí, že nemalá část podniků již institut indispozičního volna ze zdravotních důvodů praktikuje.

Z těchto důvodů je HK ČR ochotna o uzákonění sick days vést debatu, v níž by se mělo diskutovat především o počtu dní, které by zaměstnavatel měl zaměstnancům poskytovat, a o zamezení zneužívání tohoto institutu pro jiné než zdravotní účely. Aby výsledek nebyl takový, že by firmy platily svým zaměstnancům další týden dovolené navíc. Tj. například, aby nebylo možné indispoziční volno kumulovat, připojovat ke státním svátkům, převádět do dalšího roku a podobně. Diskusi o zavedení sick days by ovšem měla předcházet i analýza porovnávající finanční aspekty obou variant, které jsou nyní ve hře, tj. zrušení karenční doby a zavedení pěti dní zdravotního volna.

 

Zdroj: HK ČR

ggggg