Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě na změnu živnostenského zákona

Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě na změnu živnostenského zákona


Odbor obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova (dále jen: OŽÚ) informuje podnikatele v silniční dopravě, že dne 1. srpna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zmíněná novela zákona o silniční dopravě mění kromě dalších právních předpisů také živnostenský zákon. Dochází mimo jiné ke změně názvu předmětu podnikání u koncesované živnosti, který od 1. srpna 2022 zní:

 Silniční motorová doprava

  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;
  • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Upravuje se rovněž podmínka odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy v souladu s novou právní úpravou v tom smyslu, že nově je podmínka odborné způsobilosti vyžadována i u nákladní dopravy mezinárodní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.

V souvislosti s touto novelou upozorňuje OŽÚ podnikatele, kteří byli přede dnem nabytí její účinnosti oprávněni provozovat silniční motorovou dopravu pouze nákladními vozidly o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, a kteří hodlají nadále provozovat koncesovanou živnost i v rozsahu předmětu podnikání Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, že jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely (tj. do 6 měsíců ode dne 1. srpna 2022) požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti ve smyslu zákona o silniční dopravě. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení je podnikatel oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy. Pokud podnikatel žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání nepodá ve stanovené lhůtě, v živnostenském rejstříku bude proveden zápis změny rozsahu jeho živnostenského oprávnění. To znamená, že dojde jednak k terminologické úpravě předmětu podnikání a dále bude podnikateli snížen rozsah jeho živnostenského oprávnění na Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí. O této změně bude podnikatel informován zasláním výpisu z živnostenského rejstříku.

 

Ilustrační foto: MMP

Zdroj: Odbor obecní živnostenský úřad

ggggg