Upozornění: Oprávnění k prodeji lihu a lihovin

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se novelizuje živnostenský zákon. Touto novelou byla stanovena půlroční lhůta pro stávající prodejce lihu a lihovin. Prodejci lihu a lihovin, pokud chtějí mít i nadále platné oprávnění k uvedenému prodeji, musí ve lhůtě do 17.4.2014 požádat kterýkoli obecní živnostenský úřad o koncesi. 

K podání žádosti je nutný pouze občanský průkaz. Správní poplatek ani doklad o odborné způsobilosti není zapotřebí. O výpis z evidence rejstříku trestů si OŽÚ požádá elektronicky.

Prodejců - a tedy i potenciálních žadatelů o koncesi je značný počet (cca 15 tisíc žadatelů za správní obvod), nyní je tedy ta správná a vhodná doba k podání žádosti. V současné době nejsou na živnostenských úřadech dlouhé čekací lhůty, ovšem lze důvodně očekávat, že se situace po novém roce radikálně změní k horšímu.


Doporučujeme, aby si podnikatelé zmapovali nejprve situaci (např. telefonicky - kontakty na OŽÚ v PV i v okolí přikládáme) a podali bez zbytečného otálení žádost o koncesi.

Příloha: Seznam kontaktů na OŽÚ (PV + některé okolní OŽÚ)

ggggg