Tisková zpráva - Setkání podnikatelů s vedením města

Tisková zpráva - Setkání podnikatelů s vedením města


29. září 2021 se v krásných venkovních i vnitřních prostorách Národního domu uskutečnilo setkání podnikatelů s vedením města, které zorganizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově /dále jen OHK/.

Předseda představenstva OHK JUDr. Bohuslav Švamberk poděkoval podnikatelům za příkladné zvládnutí všech nařízení a opatření souvisejících s covidovou situací. Poděkoval také členům OHK společnosti ALIKA a.s. z Čelčic a Javořice, a.s. ze Ptení za jejich jejich velkorysé dary lidem postiženým tornádem na jižní Moravě.

Primátor města Mgr. František Jura zmínil finanční pomoc ve formě dotace ze strany města místním drobným podnikatelům, kteří museli v době restrikcí zavřít svoje provozovny a přišli tak o veškeré příjmy. Město Prostějov bylo jedno z prvních měst z celé republiky, které tuto finanční dotaci nabízelo a stalo se tak příkladem i pro ostatní města. Dále primátor zhodnotil fungování očkovacího centra, testování zaměstnanců a popsal důvody zhoršené dopravní situace ve městě a přípravu krizového scénáře.

Výrazem velmi dobré spolupráce města s podnikateli bylo udělení ocenění Hospodářské komory ČR primátorovi města. Z rukou předsedy představenstva OHK primátor převzal zlatou Merkurovu medaili. Toto ocenění uděluje každoročně HK ČR významným osobnostem, jež se zasloužily o rozvoj podnikání a řemesel nebo šíření dobrého jména Hospodářské komory.

V průběhu večera se v neformálních diskusích probíraly otázky zaměstnanosti, investiční záměry města, aktuální dopravní situace, rozvoj podnikání a další.

Setkání se účastnilo více jak pět desítek zástupců významných firem, kterým tímto děkujeme za jejich aktivní účast.

Budeme se těšit na další setkání u kulatých stolů, které budou cíleny na jednotlivá stěžejní témata (zaměstnanost, doprava, školství, atd.).

Helena Chalánková, ředitelka OHK

 

ggggg