Téměř pět desítek firem z regionu se zúčastnilo první Krajské exportní konference v Olomouci

Téměř pět desítek firem z regionu se zúčastnilo první Krajské exportní konference v Olomouci

První z plánovaných čtrnácti krajských exportních konferencí, které pořádá Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, se dne 23.2.2016 uskutečnila v Olomouci. Interaktivního semináře se zúčastnilo téměř pět desítek regionálních firem. Konference cílila především na malé a střední firmy z regionu, které již do zahraničí vyváží či se teprve exportovat chystají. 

Největší rezervy českých firem jsou v jejich schopnosti prezentovat se v zahraničí. A toto je jen jedna z oblastí, které jsme se začali na našich krajských exportních konferencích věnovat. Prostřednictvím expertů z řad Komory, ministerstva zahraničí, bank a dalších institucí jsme se rozhodli firmám z krajů poskytnout kompletní servis nutný pro zahájení či rozvoj jejich exportních úmyslů,“ uvedl viceprezident HK ČR Bořivoj Minář. Zároveň připomněl, že HK ČR disponuje rozsáhlou sítí krajských a okresních komor, které budou v příštích měsících participovat na realizaci konferencí zaměřených na export. „Konferenci jsme pojali interaktivně tak, aby si firmy mohly reálně představit, jak probíhá cesta od nápadu na export vlastního výrobku až po jeho konečnou realizaci. Velmi mě těší celá řada pozitivních reakcí zúčastněných firem na zvolený formát konference,“ dodal Minář.

Ředitel Odboru ekonomické diplomacie MZV Miloslav Stašek přítomným podnikatelům představil konkrétní služby a nástroje ekonomické diplomacie MZV. „Ministerstvo zahraničních věcí ČR je v rámci Jednotné zahraniční sítě schopno českým exportérům poskytnout individuální služby související s pronikáním českých exportérů do zahraničí prostřednictvím našich zastupitelských úřadů. Na konferenci jsem informoval o současném trendu ekonomické diplomacie MZV spočívající v posilování našich zastupitelských úřadů v mimoevropských zemích, tedy zejména v teritoriích s obtížným přístupem na místní trh. Zároveň jsme společně s HK ČR a dalšími partnery představili Mapu globálních oborových příležitostí, na základě které je možné identifikovat potenciál produktu či služby, kterou se chystá česká firma vyvést,“ uvedl Stašek.

Kromě zástupců HK ČR a MZV ČR na akci vystoupili i zástupci partnerských bank a pojišťoven, které poskytují exportérům nezbytné služby při jejich exportních aktivitách – EGAP, ČEB, ČSOB. Právní aspekty spojené s úspěšným exportem firem do zahraničí následně přiblížili i zástupci Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR a zástupci Advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík.

Přehled termínů plánovaných Krajských exportních konferencí HK ČR:

23. února 2016 – Olomoucký kraj

5. dubna 2016 – Středočeský kraj

13. dubna 2016 – Zlínský kraj

21. dubna 2016 – Vysočina

26. dubna 2016 – Plzeňský kraj

12. května 2016 – Liberecký kraj

17. května 2016 –Jihomoravský kraj

31. května 2016 – Královehradecký kraj

7. června 2016 – Pardubický kraj

14. září 2016 – Jihočeský kraj

15. září 2016 – Ústecký kraj

20. října 2016 – Karlovarský kraj

3. listopadu 2016 – Moravskoslezský kraj

10. listopadu 2016 – Praha

Zdroj: HK ČR

ggggg