Technika má zelenou

OHK v Prostějově se stala partnerem v projektu Technika má zelenou, jehož realizátorem je Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu.
Do projektu je zapojeno celkem 5 krajů – Olomoucký, Jihomoravský, Jihočeský, Středočeský a Pardubický.

Hlavním cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. V MŠ budou realizovány interaktivní dílničky zaměřené na rozvoj potencionálu řemesel a technického cítění a budou realizovány stáže v zahraničí pro vzájemnou výměnu zkušeností v obl. podpory polytechn.vzděl. a rozvoj osobnostního růstu v partnerských organizacích.
Realizace projektu od 1.6.2014 – 30.6.2015.

ggggg