Švehlova střední škola polytechnická Prostějov má nové moderní vybavení

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov má nové moderní vybavení


Slavnostní otevření nově vybudovaných odborných pracovišť se uskutečnilo 24. 5. 2019 v dílnách odborného výcviku stavebních oborů v Prostějově za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Díky dotaci z Evropské unie, Olomouckého kraje a státu získala škola vybavení  téměř za 10 milionů.

Ve škole byla vybudována interaktivní učebna pro obor instalatér a elektrikář silnoproud.Na 14-ti výukových modulech - pracovištích se žáci seznamují s požadavky technického zařízení budov. Na jednotlivých plně funkčních panelech je možné předvádět provoz např. teplovodní plynové kotelny, různé typy ohřívání teplé vody, funkci solární soustavy, provoz tepelného čerpadla a řadu dalších aplikací. Cílem školy je přispět vším, co se žáci naučili ve škole i na praxi k přípravě nových úspěšných pracovníků technických řemesel.

Modernizace a inovace výuky žáků oborů truhlář a tesař, bylo hlavní zadání vedení školy při zvýšení zájmu o dřevozpracující obory. S výrobou nábytku nebo moderního interiéru začínají žáci v předmětu CAD systémy na počítači a končí na CNC dřevoobráběcím centru. Sofistikované technologie zajišťují propojení technické přípravy výroby s CNC strojem a generují programy tak, aby byly okamžitě k dispozici pro výrobu. Moderní softwarová řešení poskytují podporu pro design, konstrukci i výrobu, tedy celý řetězec činností od návrhu, konstrukce až k výrobě každého kusu. Pořízení CNC dřevoobráběcího centra bylo posledním krokem k zajištění komplexní přípravy žáků na požadavky průmyslu 4.0.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov pomáhá i s nedostatkem řidičů profesionálů. Peníze z EU přispěly také k pořízení nákladního vozidla pro výuku žáků automobilních oborů. Žáci mají možnost získat řidičského oprávnění skupiny C a tím i přípravu k získání profesního oprávnění v řízení nákladních vozidel.

Nezbytnou součástí projektu bylo zajištění vnitřní konektivity školy a kvalitního připojení ke službám veřejného internetu, které umožní zajištění kvalitní výuky s využitím moderních online prvků. V objektech školy je v rámci bezdrátových sítí provozována i síť Eduroam.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov je největší odbornou školou v regionu. Vychovává a vzdělává žáky v oborech stavebních, automobilních a potravinářských. Zájemcům o studium nabízí obory s výučním listem, maturitou a nástavbového studia.

Televizní reportáž ze slavnostního otevření odborných pracovišť ZDE.

 

 

 Zdroj: https://www.svehlova.cz

ggggg