SITUACE UKRAJINA

SITUACE UKRAJINAStanoviska a aktivity HK ČR:

  • HK ČR ve středu 23.2.2022 zaslala dopis předsedovi vlády Petru Fialovi, ve kterém apeluje mimo jiné na nutnost řešit stabilizaci ukrajinských zaměstnanců v ČR. Dopis dále obsahuje žádost o pomoc s případným zvýšeným zájmem o sloučení rodinných příslušníků a řešení dalších problémových oblastí. Více informací naleznete v této tiskové zprávě.
  • HK ČR zřídila platformu pro podnikatele, kteří se na ni mohou obracet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy, pokud to vyhrocená situace na Ukrajině umožní. Následné zprostředkování pomoci bude koordinováno s vládou a dalšími úřady. Nabídky lze posílat na mail ukrajina@komora.cz.
  • HK ČR je rovněž připravena v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat dotazy vztahující se zejména k problematice zaměstnávání ukrajinských pracovníků prostřednictvím podnikatelské poradny.
  • Vedení HK ČR se aktivně zapojuje do vznikajících pracovních skupin a do koordinace kroků společně s vládou, jednotlivými rezorty a dalšími partnery, jak naznačila dnešní tisková zpráva.

Vzhledem k turbulentnímu vývoji doporučujeme představitelům komorové sítě i jednotlivým členům sledovat www.komora.cz/situaceukrajina, kde budeme průběžně aktualizovat nově zjištěné skutečnosti.

Informace pro občany Ukrajiny https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

ggggg