Setkání výchovných poradců na ŠSŠP Prostějov

Setkání výchovných poradců na ŠSŠP Prostějov

Dne 21. 10. 2015 proběhlo na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově setkání výchovných poradců ZŠ s ředitelkou Úřadu práce Ing. Věrou Crhanovou a ředitelkou Okresní hospodářské komory Helenou Chalánkovou

Ředitelka úřadu práce informovala o potřebách trhu práce a nedostatku absolventů technických oborů. Paní Chalánková vyzdvihla spolupráci odborných škol se zaměstnavateli v našem regionu. Během setkání ředitel školy Ing. Radomil Poles seznámil výchovné poradce se všemi  formami studia na ŠSŠP. Zajímavou tečkou bylo vystoupení zástupců firmy HOPI, s.r.o., kteří upozornili na nedostatek řidičů na trhu práce. Součástí společného setkání byla i ochutnávka výrobků žáků potravinářských oborů ŠSŠP.

 

  

  

 

 

ggggg