SETKÁNÍ PERSONALISTŮ

SETKÁNÍ PERSONALISTŮ

V letošním roce se již podruhé sešli personalisté prostějovských firem, aby prodiskutovali aktuální témata v personální oblasti a sdíleli mezi sebou zkušenosti týkající se pracovněprávních vztahů.

Hostitelskou organizací se tentokrát stala společnost WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s., nový člen OHK v Prostějově.
Personalisté byli provedeni moderními výrobními prostory a seznámeni s hlavními činnostmi společnosti, kterými jsou - vývoj, konstrukce a montáž strojů a montážních celků na výrobu flexibilních obalů z fólie a z polypropylenové tkaniny, tiskařských strojů a strojů pro další zpracování. 
Poté účastníci získali aktuální informace z Úřadu práce týkající se současné situace na trhu práce, ke stávajícím i připravovaným projektům na podporu zaměstnanosti, k dávkám a příspěvkům pro občany od státu a k zaměstnávání cizinců.

Žhavým tématem byly připravované změny v Zákoníku práce týkající se práce na dálku – home office. Problematiku jedinečným a poutavým způsobem popsal a shrnul Mgr. Jakub Oliva z ARROWS Group.
Akci tradičně zorganizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově. Velké poděkování patří Bc. Petře Šťastné a Evě Kurfürstové z WHM, Ing. Věře Crhanové z ÚP a Mgr. Jakubovi Olivovi z ARROWS Group.

Helena Chalánková, ředitelka OHK

 

 

ggggg