SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PROSTĚJOVA

SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PROSTĚJOVA

Okresní hospodářská komora v Prostějově ve spolupráci se statutárním městem Prostějov

Vás co nejsrdečněji zve na

SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PROSTĚJOVA

NA TÉMA: Prostějov, město pro život a podnikání

Termín: 22. května 2019 od 14,00 – 17,00 hodin /registrace od 13,45 hod/

Místo konání: Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov

Cílem setkání je seznámit účastníky s aktuálním děním v Prostějově, s realizovanými významnými investičními akcemi, s plány na příští období a dalšími aktivitami města.
Navíc se dozvíte aktuální informace o situaci na trhu práce a o možnostech získání dotací v rámci OP PIK.
Po skončení programu budou probíhat dle zájmu individuální konzultace se zástupci regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace a zástupci ITI Olomoucké aglomerace.

S ohledem na organizační zabezpečení, prosíme o Vaše sdělení, zda se setkání účastníte či nikoliv a to nejpozději do 17.5.2019. Kontakty: ohkpv@ohkpv.cz tel.č.: 582 332 721, 582 332 489

Pozvánku s podrobným programem nejdete ZDE.

 

Na setkání s Vámi se těší

JUDr. Bohuslav Švamberk
předseda představenstva OHK v Prostějově

Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějov

ggggg