Seminář pro podnikatele k aktuálním výzvám OP PIK

Seminář pro podnikatele k aktuálním výzvám OP PIK

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) připravil vzdělávací seminář k aktuálním výzvám Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Akce je určena výhradně pro zástupce podnikatelského sektoru z území Olomouckého kraje, kteří mají zájem o informace o možnostech podpory z fondů Evropské unie. Lektory semináře jsou zástupci API: vedoucí oddělení regionálních kanceláří Ing. Lenka Gondová a projektový manažer pro Olomoucký kraj Mgr. Vojtěch Marek.

Účast na semináři je bezplatná.
Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na e-mailovou adresu rsk@kr-olomoucky.cz s uvedením jména účastníka, názvu společnosti, IČ, telefonního čísla a kontaktního e-mailu.

Cílem semináře je představit aktuálně vyhlašované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Partnerství znalostního transferu – Výzva II
Spolupráce – Klastry – Výzva III
Marketing – Výzva II
Nemovitosti – Výzva II 
Školicí střediska – Výzva II


ICT a sdílené služby
ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center

 

POZVÁNKA

ggggg