Roční zúčtování mezd za rok 2023 a změny ve zdaňování mezd 2024

Roční zúčtování mezd za rok 2023 a změny ve zdaňování mezd 2024
Termín:
12. prosince 2023 od 9.00 do 14.00 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov 

Přednáší:
Ing. Milan Lošťák

Program:  
Aktuality ve zdaňování mezd posledních období

 • Vývoj inkasa státních příjmů, novely předpisů, návrhy a doporučení.
 • Příjmy ze závislé činnosti – vstupní parametry mzdových programů, jejich vývoj a dopady.
 • Principy zdanění mezd zálohou na daň a zvláštní sazbou daně.
 • Slevy na dani v detailech a návaznost na daňovou rezidenturu zaměstnanců.
 • Daňové zvýhodnění na dítě v podrobnostech a příkladech, jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání, zahraniční studium.
 • Aktuální tiskopisy související se zdaňováním mezd, přístupy, komunikace s finanční správou.
 • Zjišťované nejčastější nedostatky ve zdaňování mezd, strategie a reakce finanční správy.

Změny ve zdaňování mezd pro zdaňovací období 2024 (podle vývoje aktuální legislativy)

 • Schválené, neschválené a připravované změny ve zdaňování mezd.
 • Změny ve zdanění bezplatně poskytnutých motorových vozidel.
 • Úpravy u příspěvku na stravování zaměstnancům.
 • Úpravy v možnostech odpočtů ze základu daně a slevy na manžela s nízkým příjmem za rok 2024.
 • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům.
 • Zásadní změny uplatněné v režimu dohod o pracích mimo pracovní poměr.

Roční zúčtování mezd za rok 2023 po jednotlivých krocích včetně názorného souvislého příkladu

 • Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2023.
 • Splnění podmínek pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, platné termíny.
 • Změněné hranice příjmů pro povinné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanců.
 • Uplatnění srážkové daně v ročním základu daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, fiskální účinnost a neúčinnost.
 • Uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, sleva na zastavenou exekuci, sleva na studium.
 • Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování v praxi – dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky zaměstnance na penzijní a životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci.
 • Postoje a možnosti zaměstnanců i postupy zaměstnavatelů v praxi.
 • Vypořádání výsledku ročního zúčtování a promítnutí ve výkazech pro správce daně.

Výklad bude doplněný o praktické příklady.

 

Účastnický poplatek:

Členové OHK v Prostějově          1 900,- Kč vč. DPH  /1 570,- bez DPH/

Ostatní                                           2 300,- Kč vč. DPH  /1 900,- bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

 

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku (viz níže), nejpozději do 5. prosince 2023 do 10.00 hodin. Prosíme o dodržení této lhůty.

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg