První výzvy pro projekty "ITI" - Integrované teritoriální investice olomoucké aglomerace

První výzvy pro projekty

Město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, vyhlásilo první čtyři výzvy pro předkládání integrovaných projektů. O finanční podporu se mohou hlásit zájemci s projekty zaměřenými na kulturní památky, výstavbu dopravních terminálů, nákup tramvají nebo na telematiku.

Olomoucká aglomerace dne 11. listopadu 2016 ve 14 hodin vyhlásila čtyři výzvy pro realizaci integrovaných projektů. Projekty budou usilovat o rozdělení 1 a čtvrt miliardy korun z Evropské unie, a to ve výzvách na:

  • Rozvoj kulturního dědictví (IROP)
  • Výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy (IROP)
  • Výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (IROP)
  • Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy (OPD)

Více informací najdete ZDE.

Celkově mohou být v následujících letech podpořeny desítky projektů v šesti operačních programech za 4,5 miliardy korun.

Podle schváleného harmonogramu vyhlásí Olomoucká aglomerace koncem tohoto roku také výzvy nositele ITI z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který má podpořit začlenění absolventů na trh práce a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou vyhlášeny výzvy na zkapacitnění mateřských škol, nákup vozidel, popř. výstavbu cyklostezek a zvyšování bezpečnosti. Na začátku příštího roku by pak měly přibýt i výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), kde budou chtít uspět vysoké školy nebo z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), pro který připravují soukromé firmy.


Harmonogram výzev na roky 2016 a 2017 schválený Řídicím výborem ITI 31. 10. 2016.
V rámci schváleného harmonogramu může dojít ke změnám.

 

Zdroj: http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod 

ggggg