Prostějovsko má rekordní nezaměstnanost

Prostějovsko má rekordní nezaměstnanost

K 30.11.2017 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v okrese Prostějov rekordního čísla – a to 2,4 %. Dokonce vykazujeme nižší nezaměstnanost než v rámci celé ČR, která je 3,4 %. Pro srovnání s ostatními regiony Olomouckého kraje: Olomouc – 3,6 %, Šumperk – 4 %, Přerov – 5 % a Jeseník – 5,5 %.

Tento stav nezaměstnanosti stěžuje situaci místním firmám, které chtějí nabírat nové zaměstnance, bohužel nemají již kde brát. Proto se spousta z nich uchyluje k nouzovým řešením a to náboru lidí z cizích zemí. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků není problémem jen v našem regionu, ale napříč celou ČR. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý k tomuto tématu uvedl : „Pokud chceme, aby česká ekonomika rostla v příštích letech, jsou nutná zásadní dlouhodobá systémová opatření. Tedy reforma vzdělávání, mobilizace „neaktivních“ skupin obyvatelstva – například žen pečujících o děti nebo o staré rodiče. Operativní řešení spočívá v odstraňování bariér při náboru zahraničních pracovníků.“ 

Z nejnovějšího šetření Hospodářské komory mezi podnikateli vyplývá, že podnikatelé letos masivně investovali do svých zaměstnanců a pořizování a modernizaci strojů a technologií. Tento trend by měl v roce 2018 dokonce zesílit, třeba do strojů a technologií očekává největší nárůst investic na 43 procent tuzemských podnikatelů. Za největší bariéry pro podnikání v roce 2018 podnikatelé ale považují nedostatek kvalifikované pracovní síly, administrativní zátěž a vůbec vysokou míru státní regulace.

ggggg