Program EXPANZE: podnikatelé mohou od 1.6.2017 žádat o zvýhodněné úvěry

Program EXPANZE: podnikatelé mohou od 1.6.2017 žádat o zvýhodněné úvěry


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily výzvu programu
EXPANZE.                                     

Malí a střední podnikatelé budou moci o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků žádat u ČMZRB od 1. června 2017.
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK ) bude na jejich podporu vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Zvýhodněné úvěry Programu Expanze usnadňují malým a středním podnikatelům financování jejich podnikatelských projektů při zahájení a/nebo rozvoji podnikání.

Podporované oblasti

 • zpracovatelský průmysl
 • stavební výroba
 • maloobchod i velkoobchod
 • informační a komunikační činnosti a další činnosti uvedené v seznamu podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE na www.cmzrb.cz

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 2 – 45 mil. Kč, do 45 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 7 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.

Způsobilými výdaji jsou ty, které:

 • bezprostředně souvisí s realizací projektu,
 • jsou uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o podpořeném úvěru, z něhož byly hrazeny,
 • jsou doloženy účetními/daňovými doklady,
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku do vlastnictví příjemce podpory.

Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:

 • pořízení nových strojů a zařízení,
 • pořízení a rekonstrukci staveb,
 • pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Finanční příspěvek

U projektů ve zvýhodněných regionech (v Olomouckém kraji: Jeseník, Olomouc, Přerov a Šumperk) vymezených přílohou Výzvy (viz příloha) se příjemci podpory kromě zvýhodněného úvěru poskytuje také finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru smluvního partnera ČMZRB použitého ke spolufinancování projektu.

Příspěvek se poskytuje na úroky z té části úvěru, která byla vyčerpána na výdaje způsobilé pro výplatu finančního příspěvku. Podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku jsou uvedeny ve Výzvě.

Parametry příspěvku:

 • poskytuje se k úrokům, které příjemce zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře,
 • činí až 7 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 700 tis. Kč,
 • lze jej vyplatit za celé období najednou nebo v ročních splátkách.

Způsobilými výdaji jsou úroky z úvěru na spolufinancování projektu vyčerpaného na:

 • pořízení nových strojů a zařízení,
 • pořízení a rekonstrukci nemovitých věcí (včetně nezastavěných pozemků a daně z nabytí nemovitých věcí).

Výhody

 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek projektům ve zvýhodněných regionech,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce

Žádosti o tuto formu podpory přijímají všechny pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky od 1. června 2017. Žádosti se přijímají kontinuálně až do konce března roku 2019.

Výzvu se všemi podrobnosti pak naleznete ZDE

 

Zdroj: www.cmzrb.cz 

ggggg