Příprava strategie Olomoucké aglomerace 21+

Příprava strategie Olomoucké aglomerace 21+

V rámci přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace na období 21+ provádíme průzkum absorpční kapacity pro nastavení strategie v oblasti Operačního programu Konkurenceschopnost (OPK), který je nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Aktuální rozvržení operačního programu podle politických cílů, prioritních os a strategických cílů OPK naleznete ZDE.

Obecně se dá říci, že OPK bude zaměřen hlavně na:

  • průmysl 4.0 (digitalizace, automatizace),
  • znalostní ekonomiku a projekty s vyšší přidanou hodnotu (podnikové VaV, spolupráce s výzkumnými institucemi),
  • inovativnost MSP,
  • rekonstrukci a výstavbu podnikatelských nemovitostí,
  • posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.

Tímto Vás žádáme o informaci, zda připravujete nějaký projekt zaměřený do výše uvedených oblastí a budete mít zájem o čerpání dotačních prostředků na jeho realizaci.

Vaše projektové náměty pak budou sloužit jako podklad pro vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o nastavení a oblastech podpory pro Olomoucku aglomeraci (např.: o výši alokace pro aglomeraci, oblasti podpory, zaměření).

 

Prosíme Vás o vložení projektového záměru do tabulky ZDE a následné zaslání na info@ohkpv.eu nejpozději do konce srpna.

 

ggggg