Představujeme nové složení statutárních orgánů OHK v Prostějově

Představujeme nové složení statutárních orgánů OHK v Prostějově

 

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva:         
JUDr. Bohuslav Švamberk    (JUDr. Bohuslav Švamberk) 

Místopředseda:                         
Ing. Martin Plachý                 (GIMMEDATA, s.r.o.)

Místopředseda:                         
Milan Grmela                         (POZEMSTAV Prostějov-servis, s.r.o.)

Členové:                                 
Ing. Jana Kremlová                (ALIKA a.s.)                             

Bc. Petr Binko                        (SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost)

 

DOZORČÍ RADA

Předseda:                                 
RNDr. Tomáš Tesař               (Hotel Avion)

Členové:                                 
Věra Bernatková                    (Věra Bernatková - EKOMA)

Ing. Rudolf Raška                  (Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.) 

 

Děkujeme předchozím členům představenstva a dozorčí rady za jejich spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě. 

ggggg