Představení nového člena OHK - společnost OP CABLE, s.r.o.

Představení nového člena OHK - společnost OP CABLE, s.r.o.

Firma OP CABLE, s.r.o. sídlí v průmyslovém areálu v Prostějově. Vznikla v roce 2014 jako nástupce firmy CABITAL s.r.o., která svou činnost datovala od roku 1999. Hlavní činností je výroba vodičů a speciálních elektrických kabelů vysoké kvality. V současné době odebírají tyto kabely zákazníci na mnoha trzích, jako jsou například Rakousko, Francie, Belgie, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie a samotná Česká republika. Majitelé jsou hrdí na to, že i přes krátkou historii dokázala společnost navázat dlouhodobé vztahy s odběrateli, kteří požadují a oceňují zejména vysokou kvalitu dodávaných kabelů a možnost přizpůsobení konkrétním požadavkům.

OP CABLE, s.r.o. je součástí OP Holding jehož hlavním majitelem je Petr Očenášek, který od roku 1991 podniká výhradně na Prostějovsku.

Do OP Holding patří mimo jiné kancelářská budova OP OFFICE (budova, kde v minulosti sídlila spol. SKANSKA), ve které jsou v současné době nabízeny moderně zrekonstruované prostory k pronájmu.


Více informací je možno nalézt na: www.opholding.cz 

ggggg