pozvánka Burza práce a vzdělání

pozvánka Burza práce a vzdělání


Vážení členové,
Vážení personalisté,

obracíme se na Vás jako na zaměstnavatele – potenciální vystavovatele na Burzách práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2022 (dále jen „burzy“).

Burzy jsou propagační akce na podporu profesí dlouhodobě nedostatkových na trhu práce. Zaměstnavatelé se jich účastní s cílem:

  • představit se veřejnosti,
  • získat nové zaměstnance,
  • podpořit střední a vysoké školy při náboru žáků a studentů do studijních oborů, jejichž absolventi na trhu práce nejvíce chybějí,
  • aktuálně informovat veřejnost a zájemce ohledně nových technologií v technických oborech aj.

V kraji se připravuje celkem 5 okresních burz (Prostějov, Jeseník, Přerov, Olomouc a Šumperk). Je na každém zaměstnavateli, zda se zúčastní jedné, více nebo všech burz.

U nás v Prostějově se akce uskuteční 22. září 2022, místo konání Společenský dům Prostějov, Komenského 6.

Kdo jste se již účastnili předešlých ročníků víte, že v Prostějově je tento veletrh hojně navštěvován a těší se značné oblibě. Posledního ročníku se účastnilo 50 vystavovatelů a kolem 2500 návštěvníků. Jako předešlé roky budeme zajišťovat účast žáků základních a středních škol a také uchazečů o zaměstnání. S ohledem na místo konání – blízkost náměstí, očekáváme zvýšenou návštěvu i veřejnosti. Jako vždy zajišťujeme bohatý doprovodný program.

Další podrobnosti naleznete v pozvánce ZDE.

Pokud budete potřebovat další doplňující informace, neváhejte mě kontaktovat - Helena Chalánková, ředitelka OHK, telefon 604 403 345.

ggggg