POZOR: Dálnici D46 čeká oprava mostů a dlouhodobé dopravní omezení

POZOR: Dálnici D46 čeká oprava mostů a dlouhodobé dopravní omezení


V rámci provádění stavby čeká na řidiče dopravní omezení v termínu od 28. 3. do 10. 11. 2023.

Z důvodu zajištění maximálního rozptýlení dopravy a s tím spojenou snahou minimalizovat kolony vznikající i v běžném provozu na železničním přejezdu P6542 na ul. Olomoucká v Prostějově, bude vyznačena objízdná trasa po následujících silnicích: výjezdová větev dálnice D46 MÚK Držovice (EXIT 26) vlevo → silnice II/366 ul. Konečná, ul. Za Olomouckou → silnice III/36639 ul. Za Kosteleckou, ul. Kostelecká → silnice II/150 ul. Vápenice, ul. Svatoplukova, ul. Újezd, ul. Dolní, ul. Kralická až k uzavřené výjezdové větvi. 

„Je třeba se připravit na dlouhodobou uzavírku, kdy provoz na D46 bude omezen. Provoz zde bude veden vždy v jednom pásu dálnice. Stavební práce budou v letošním roce rozděleny do několika etap,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jiří Pospíšil s tím, že představil stručný popis jednotlivých etap:

Etapa 0A vlevo 
Oprava výtluků v pravém jízdním pruhu v cca km 25,9 a km 25,5 vlevo.
Provoz v levém pásu 1 jízdním pruhem.
Termín 28. 03. 2023, 03:00 – 20:00 hod.

Etapa 0A vpravo 
Oprava výtluků v pravém jízdním pruhu v cca km 22,5 a v km 25,6 vpravo.
Současně již bude probíhat demontáž svodidel v přejezdu středního dělícího pásu (dále jen SDP) v km 23,328-23,418.
Provoz v pravém pásu 1 jízdním pruhem.
Termín 29. 03. 2023, 00:00 – 20:00 hod.

Etapa 0B vlevo
Práce v SDP
Termín 28. 03. 2023, 20:00 hod. – 31. 03. 2023, 20:00 hod.

Etapa 0B.1 vpravo 
Práce v SDP a pokračování opravy výtluku v pravém jízdním pruhu v km cca 25,6 vpravo
Provoz v pravém pásu 1 jízdním pruhem.
Termín 29. 03. 2023, 20:00 hod. – 30. 03. 2023, 20:00 hod.

Etapa 0B.2 vpravo 
Práce v SDP v celém úseku stavby, včetně demontáže svodidel v přejezdu SDP v km 25,430-25,510).
Provoz v pravém pásu 1 jízdním pruhem.
Termín 30. 03. 2023, 20:00 hod. - 31. 03. 2023 20:00 hod.

Etapa I.
Hlavní stavební práce - rekonstrukce mostu ev.č. D46 - 014..2.
Úplná uzavírka levého pásu dálnice (tzn. směr Vyškov), přičemž provoz bude mezi přejezdem SDP v km 23,328-23,418 a přejezdem SDP v km 25,430-25,510 veden v pravém pásu dálnice v režimu 0/1+1. Současně bude uzavřena i výjezdová větev MÚK Prostějov-centrum (EXIT 24) vlevo.
Termín 31. 03. 2023, 20:00 hod. - 27. 10. 2023, 17:00 hod.

Etapa 2 vpravo i vlevo
Práce v SDP zpětná montáž svodidel v obou přejezdech SDP a změna sklonu vozovky levého jízdního pruhu v místě přejezdu SDP v km 25,430 - 25,510.
Provoz v pravém i levém pásu dálnice 1 jízdním pruhem v režimu 1/1
Termín 27. 10. 2023, 17:00 hod. – 10. 11. 2023, 24:00 hod.

Uzavírka této etapy může být (pokud pomine důvod pro uzavírku dle etapy I.) zahájena i kdykoliv dříve a rovněž pokud pomine důvod pro realizaci uzavírky této etapy, může být tato uzavírka i ukončena kdykoliv dříve.

Zdroj. www.prostejov.eu 

 

Přeji všem hezký den, Helena Chalánková

ggggg