Pozastavení Programů ekonomické migrace

Pozastavení Programů ekonomické migrace

Na základě vývoje situace na Ukrajině si vás dovolujeme informovat, že vízová agenda na Ukrajině je tak v současné době až do odvolání kompletně pozastavena.


Znamená to tedy i pozastavení veškerých Programů ekonomické migrace (Kvalifikovaný zaměstnanec, Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Klíčový a vědecký personál, Mimořádné pracovní vízum) a týká se to i vydávání již povolených dlouhodobých a vstupních víz. Již zařazeným žadatelům zůstává místo v pomyslné "frontě" pro pozdější podání žádostí v případě uklidnění situace. 

Můžete sledovat také aktuální informace na webu MZV ČR, který bude pravidelně aktualizován
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/vizove_sluzby_na_ukrajine_soucasny_stav.html

Pro dotazy týkající se Ukrajiny bude sloužit taktéž specializovaná infolinka na MZV tak na MV, které má také připravené aktuální informace pro občany Ukrajiny na svých webových stránkách
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

ggggg