POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II

POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II

Dne 23. 8. 2016 byl dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020.

Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ:

  • výzvu č. 60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“
    31. 8. 2016 byla vyhlášena výzva zaměřená na další profesní vzdělávání zaměstnanců soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost a zájmových sdružení právnických osob. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 3. 10. 2016, 8:00 hodin. Veškeré informace naleznete na stránce výzvy č. 060 OPZ.
ggggg