Poslední možnost podnikatelů získat finance

Poslední možnost podnikatelů získat finance

 

 

Pořiďte si nové technologie

Plánujete pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, software aj.? Chcete zefektivnit výrobní proces a stát se tak konkurenceschopnější na trhu?
Nositel ITI Olomoucké aglomerace plánuje prodloužit výzvu Technologie a zároveň má možnost navýšit její alokaci, a to na základě předloženého seznamu potenciálních zájemců. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s konzultací Vašich předběžných projektových záměrů na tel. čísle 721 740 460 či emailové adrese ondrej.lakomy@olomouc.eu, a to do 31. LEDNA 2020.

V rámci této výzvy mohou žádat o podporu malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku s dotací až do 10 mil. Kč.

Bližší informace získáte ZDE.

 

Poslední výzvy v oblasti podpory Aplikace, Inovace – Inovační projekt a Potenciál

Jste podnikem, který chce zavést na trh nový výrobek, technologii či službu, realizujete průmyslový výzkum a experimentální vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity? Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) má možnost vyhlásit poslední výzvy v oblasti podpory Aplikace, Inovace – Inovační projekt a Potenciál. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s konzultací Vašich předběžných projektových záměrů na tel. čísle 721 740 460 či emailové adrese ondrej.lakomy@olomouc.eu, a to do 31. LEDNA 2020.

Výzvy budou vyhlášeny pouze na základě předloženého seznamu potenciálních zájemců Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Obsahová stránka výzev by měla zůstat ve stejné podobě jako u předchozích výzev.

U programu Aplikace budou způsobilými výdaji zejména mzdy zaměstnanců, náklady na nástroje, přístroje, vybavení a materiál potřebný k vývoji nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

S dotačním programem Inovace – Inovační projekt bude možné zafinancovat například technologie, stavby či software pro inovované výrobky, které se budou uvádět do výroby a následně na trh.

S programem Potenciál si podnik bude moci pokrýt výdaje spojené s vybudováním podnikového výzkumného a vývojového zázemí či jeho vybavení.

O finanční prostředky budou moci žádat podniky splňující definici malých a středních podniků s minimální dvouletou historií. Podporu lze poskytnout také velkým podnikům, avšak jejich projekty musí mít významný pozitivní dopad na životní prostředí anebo musí být realizovány ve spolupráci s malými a středními podniky či výzkumnou organizací. Výzvy jsou určeny pouze pro podniky, které budou své projekty realizovat na území Olomoucké aglomerace.

Bližší informace získáte ZDE.


Poslední výzva na opravu podnikatelských NEMOVITOSTÍ

Pro ty, kteří chtěli realizovat rekonstrukci či demolici budov pro podnikání, ale bohužel to v předchozí výzvě nestihli, máme dobrou zprávu! Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) má možnost na jaře 2020 vyhlásit další a poslední výzvu programu Nemovitosti.
Výzva bude opět zaměřena pro podnikatele, jež vlastní technicky nevyhovující objekt (objekt určený k rekonstrukci) nebo objektu typu brownfield a chtějí ho zrekonstruovat či zbourat a postavit znovu.

Potenciálním žadatelem v rámci výzvy Nemovitosti je malý a střední podnik s dvouletou historií, který bude realizovat projekt na území Olomoucké aglomerace.

Výzva bude vyhlášena pouze na základě předloženého seznamu potenciálních zájemců Ministerstvu průmyslu a obchodu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s konzultací Vašich předběžných projektových záměrů na tel. čísle 721 740 460 či emailové adrese ondrej.lakomy@olomouc.eu, a to do 31. LEDNA 2020.

Bližší informace získáte ZDE.

ggggg