POMOC ŽIVNOSTNÍKŮM

Rada města Prostějova schválila ekonomická opatření na podporu prostějovských živnostníků v boji s koronavirem

V souvislosti s nárůstem výskytu nového typu koronaviru a přijímanými preventivními opatření ze strany vlády České republiky, které mají a budou mít dopad na životní úroveň občanů a ekonomiku města Prostějova, a s Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření přijímá prostějovská radnice tyto ekonomická opatření pro Prostějov. Radní je schválili na svém zasedání dne 31. března 2020.

1. Odpuštění nájmu živnostníkům

Pro podnikatele mohou znamenat restriktivní vládní opatření existenční problém. Rada města Prostějova proto jako opatření ke zmírnění dopadů vládních omezení v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR a jako formu pomoci podnikatelům v Prostějově rozhodla, že u nájmů na užívání nebytových prostor Statutárního města Prostějova za účelem podnikání podnikatelům, kterým byl usnesením vlády ČR ze dne 14. 03. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, promine nájemné za 3 měsíce (maximálně však v celkové výši 15.000 Kč v každém jednotlivém případě).

Pokud podnikáte v nebytových prostorách Statutárního města Prostějova a byl Vám v provozovně zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb, nemusíte za období 3 měsíců maximálně však do výše 15.000 Kč platit nájemné. S případnými dotazy se obracejte se na Domovní správu Prostějov, s.r.o.

Odůvodněnými žádostmi uživatelů nebytových prostor Statutárního města Prostějova, na něž přijaté opatření nedopadá, se hodlá Rada města Prostějova zabývat v následujícím období individuálně.

2. Okamžitá peněžitá pomoc do výše 15 tisíc korun na pokrytí části nákladů pro živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávají do finančních problémů a nepodnikají v nebytových prostorách města

Dalším ekonomickým opatřením, které schválila Rada města Prostějov, je okamžitá peněžitá pomoc (dar)živnostníkům - tj. fyzickým osobám podnikajícím podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., kteří mají své sídlo a současně provozovnu na území statutárního města Prostějova.

Tato peněžitá pomoc do maximální výše 15 tisíc korun je určená k částečnému pokrytí  nákladů souvisejících s podnikáním, vzniklých v době uzavření provozovny od 14. 3. 2020.

Pro tyto účely vyčlenila Rada města Prostějova částku 5 milionů korun.

 

Kdo si může požádat o peněžitou pomoc?

Peněžitá pomoc je určena pouze pro živnostníky (tj. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.), kteří:

  • mají adresu svého sídla a současně adresu provozovny ve městě Prostějově (dle Živnostenského rejstříku – www.rzp.cz),
  • provozovali ke dni 13. 03. 2020 svou živnost na území města Prostějova a na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. 03.2020 číslo 211 jim byl zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v této provozovně,
  • nemají tuto provozovnu umístěnou v nebytových prostorách statutárního města Prostějova,
  • nebyli ke dni podání žádosti evidováni na Úřadu práce ČR,
  • použijí peněžitou pomoc na úhradu nákladů přímo souvisejících s podnikáním v provozovně specifikované v žádosti, jako jsou např. zálohy na služby, energie, nájemné (vyjma nákladů na sociální a zdravotní pojištění živnostníků)a nebudou současně tyto náklady uplatňovat v jiném titulu pomoci podnikatelům z veřejných prostředků v souvislosti s krizovými opatřeními.

 

Pokud výše uvedené podmínky splňujete, můžete požádat o peněžitou pomoc!

Formulář Žádosti o peněžitou pomoc (dar) je ke stažení ZDE.

Postup podání žádosti a jejího vyřízení na Magistrátu města Prostějova

1. Vyplňte formulář žádosti o peněžitou pomoc.

2. Odešlete svou žádost.

Vyplněnou podepsanou žádost lze podat prostřednictvím (jedna z možností):

  • datové schránky (ID: mrtbrkb)
  • vytištěného, podepsaného formuláře poštou zaslaného na adresu: Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo vloženého do vyčleněného sběrného boxu před sídlem magistrátu
  • e-mailu, kdy podepsaný a oskenovaný formulář zašlete na adresu posta@prostejov.eu.

V tomto případě je potřeba do doby odeslání peněžité pomoci na účet žadatele (po schválení Radou města Prostějova) doručit na Magistrát města Prostějova také originál žádosti (viz 1. nebo 2. možnost).

3. Žádosti budou přijímány až do vyčerpání schváleného finančního limitu 5 milionů korun (informace o zastavení přijímání žádostí město následně zveřejní).

4. Pokud splňujete podmínky pro peněžitou pomoc, posoudí Vaši žádost Rada města Prostějova a v případě jejího schválení Vám bude požadovaná částka odeslána přímo na Váš bankovní účet uvedený v žádosti.

5. V případě, že podmínky pro peněžitou pomoc nesplníte, na základě rozhodnutí Rady města Prostějova obdržíte toto stanovisko e-mailem na adresu, uvedenou ve Vaší žádosti.

 

Zdroj: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/pomoc-zivnostnikum-1.html?fbclid=IwAR11WVw9eQxMXzClmmQwlD7cxIBI3jSjYq18DUNp5808PqVQ4j3n7AVoIxY

ggggg