PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - VYHLÁŠENÍ VÝZVY

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 15.6.2016 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší zaměstnavatelé a ti, kteří sídlí v hospodářsky problémových regionech.

Příspěvek je možné získat na jazykové vzdělávání, obecné a specializované IT kurzy, tzv. měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy a také na technické a jiné odborné vzdělávání. Podporováno bude i vzdělávání prostřednictvím interních lektorů. Dotaci nelze poskytnout na periodická školení typu BOZP, požární ochrana, první pomoc atd.

 

MOŽNÍ ŽADATELÉ O DOTACI
Zaměstnavatelé
(např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem) bez ohledu velikosti podniku (možnými žadateli jsou OSVČ, MSP i VP).

CÍLOVÉ SKUPINY
Zaměstnanci (včetně potencionálních nových zaměstnanců).


VÝŠE DOTACE

85 % ze způsobilých výdajů v režimu de minimis.
50 - 70 % dle velikosti podniku v režimu blokových výjimek.


VÝDAJE, KTERÉ JE MOŽNO PODPOŘIT
Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě tzv. jednotkových nákladů, které budou pokrývat tyto kategorie nákladů:

  • přímá cena plnění (školení),
  • režie projektu a nepřímé náklady,
  • mzdový příspěvek školených osob.


DALŠÍ PODMÍNKY

  • Realizace projektu na území ČR bez hl. m. Prahy.
  • Místo realizace vzdělávacích aktivit mimo Prahu pro zaměstnance s místem výkonu práce v Praze.
  • Ex post financování.
  • Pouze 1 projektová žádost na žadatele.
  • Doba realizace projektu max. 2 roky.

Odkaz na výzvu: https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz 

ggggg