Podnikatelé se mohou začít připravovat na čerpání dotací z OPPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán programu dává českým podnikatelům k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OPPIK. V první vlně hodlá ministerstvo vyhlásit 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun. Plánovaný termín vyhlášení výzev je v červnu 2015.

Přehled programů podpory OPPIK – plánovaných prvních výzev:

Prioritní osa
OP PIK *

Programy podpory – výzvy

Druh výzvy

Plánovaná finanční alokace
(v mld. Kč)

PO 1

Aplikace

kolová

2

Potenciál

kontinuální

1,5

INOVACE – Inovační projekt

kontinuální

4

Partnerství znalostního transferu

kolová

0,3

Spolupráce – klastry

kolová

0,5

PO 2

Technologie (mikropodniky)

kontinuální

0,25

Nemovitosti

kontinuální

1,5

Školicí střediska

kolová

0,5

Marketing

kolová

0,3

PO 3

Úspory energie 

kontinuální

5

PO 4

ICT a sdílené služby                  

kolová

1,5

 

Předběžné informace pro žadatele o parametrech výzev OPPIK
Aplikace - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
ICT a sdílené služby - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Inovace - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Marketing - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Nemovitosti - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Potenciál - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
PZT - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Spolupráce - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Školicí střediska - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Technologie - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy
Úspory energie - Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy

ggggg