Podnikatelé pozor – připravuje se výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Podnikatelé pozor – připravuje se výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace projednal dne 15.1.2018 výzvu ŠKOLICÍ STŘEDISKA, která bude finálně schválena na Radě města Olomouce dne 23.1.2018.

Předpokládané náležitosti výzvy:

 • vyhlášení výzvy: 25. 1. 2018
 • zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 2. 2018
 • ukončení výzvy: 31. 7. 2018
 • alokace výzvy: 60 mil. Kč
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: max. 50 %
 • min. a max. výše dotace: 0,5 až 5 mil. Kč
 • projekty jsou v režimu de minimis
 • realizace projektu na území Olomoucké aglomerace
 • oprávnění žadatelé: Podnikající fyzická nebo právnická osoba přípustné právní formy dle Výzvy ŘO ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_119, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury a která je malým nebo středním podnikem dle výzvy  ŘO ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_119
 • podporované aktivity:
 1. Výstavba nových školicích center.
 2. Rekonstrukce školicích center (rekonstrukce budov nebo jejich částí na školicí střediska).
 3. Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 4. Pořízení vzdělávacích programů.
 • předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA
 • postup, jak podat žádost přes ITI je popsán zde
 • Vaše záměry doporučujeme předem konzultovat. Veškeré dotazy směřujte na tematickou koordinátorku Jitku Gregorovou, mob. 731 695 698, email: jitka.gregorova@olomouc.eu
ggggg