Peněžitá pomoc ke zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19

Peněžitá pomoc ke zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19

Rada města Prostějova na svém posledním jednání rozšířila okruh žadatelů a podmínek k získání peněžité pomoci v souvislosti s epidemií COVID-19.

Peněžitá pomoc se doposud týkala pouze fyzických osob podnikajících. Nově radní rozhodli tuto pomoc rozšířit také na „menší“ právnické osoby s čistým obratem do dvou milionů korun.

„O finance mohou žádat právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku, podnikající podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.. Peněžitá pomoc je ve výši do 15 tisíc korun a je určená pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, v důsledku kterých museli podnikatelé dočasně přerušit provozování své činnosti,“ uvedl primátor města František Jura.

Finance budou poskytnuty za splnění těchto podmínek:

- jejich čistý obrat za účetní období roku 2018 nepřesáhl 2.000.000 Kč,

- mají k datu podání žádosti zveřejněnou svou účetní závěrku za rok 2018 ve Sbírce listin,

- mají sídlo a adresu provozovny zaevidovanou dle živnostenského rejstříku na území statutárního města Prostějova,

- byl jim Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v této provozovně,

- nemají tuto provozovnu umístěnou v nebytových prostorách statutárního města Prostějova. 

 

"Přijímání žádostí o peněžitou pomoc bude ukončeno dnem 31. 5. 2020, případně dnem vyčerpání částky 5 milionů korun, které byly na tuto pomoc pro fyzické a menší právnické osoby vyčleněny,“ uzavřel primátor František Jura.

Ke dni 30. 4. 2020 finanční odbor zpracoval celkem 309 žádostí o peněžitou pomoc.

 

Zdroj: www.prostejov.eu 

ggggg