Pedagog Olomouckého kraje

Pedagog Olomouckého kraje

Dne 31. 3. 2015 proběhlo v hotelu Jana v Přerově slavnostní oceňování Pedagoga Olomouckého kraje. Za Švehlovu střední školu polytechnickou v Prostějově /ŠSŠP/ byl navržen učitel Ing. Jan Jakšík. Celkem patnáctka oceněných, z původně pěti desítek nominovaných, obdržela v Přerově pamětní medaili spolu s pamětním listem. Výběrová komise, vedená předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje Karlem Crhonkem, při svém výběru zohledňovala především dlouhodobou nadstandardní práci, výrazný inovativní a kreativní přístup k výuce, mimořádnou odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také zapojení do specializovaných projektů.

Pan Ing. Jan Jakšík je kmenovým pracovníkem ŠSŠP Prostějov již 30 let. Ke své práci vždy přistupoval a přistupuje velmi zodpovědně a s láskou. Jeho zaujetí pro předměty, které vyučuje, je patrné již při prohlídce budovy naší školy. Jako vyučující biologie dokázal přiblížit studentům předmět tím, že ve škole vybudoval terárium, ve kterém chová plazy. Velmi pečlivě se také stará o laboratoř mikrobiologie. Jeho zodpovědný přístup k výuce lze vyčíst i z pracovního nasazení, v jehož rámci se zapojil do realizace několika projektů financovaných Evropskou unií. Jednalo se o projekty: „Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem“, „Zkvalitnění výuky technických oborů za pomoci multimediálního e-learningového systému a „Kvalitní potraviny-kvalitní život“. Ing. Jan Jakšík se také podílel na projektu „Peníze středním školám“. To, že mu leží na srdci kvalitní a moderní výuka našich studentů, je patrné i z jeho publikační činnosti. Vytvořil učebnici Biologie a mikrobiologie pro potravináře a řadu dalších výukových materiálů do předmětů Biologie a mikrobiologie (například výuková videa, powerpointové prezentace, pracovní listy atd.) Z výše uvedené činnosti vyplývá jeho snaha udržet krok s moderní výukou, tím podpořit prestiž školy a hlavně pozitivně ovlivnit studijní proces studentů a zvýšit jejich zájem o studium. Mezi studenty je Ing. Jakšík velmi oblíben, jedná s nimi otevřeně, s humorem, dokáže ocenit snahu a píli, snaží se přiblížit probíranou látku studentům tak, aby je zaujala a motivovala je k učení.

Vedení ŠSŠP Prostějov srdečně blahopřeje k ocenění a svému kolegovi přeje mnoho dalších radostných a spokojených učitelských let. Za OHK v Prostějově se k blahopřání připojujeme.

ggggg