NOVINKA pro členy - Dotační informační newsletter

NOVINKA pro členy - Dotační informační newsletter

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s odborným partnerem společností Asistenční centrum, a.s. vytváří dotační informační newsletter. Hlavním cílem této spolupráce je informovat členy (podnikatele) o aktualitách vztahující se k možnostem čerpat finanční prostředky z evropských fondů. Tento dotační informační newsletter bude vycházet na začátku každého měsíce.

Stručný obsah Dotačního informačního newsletteru:

Příprava vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury – OP PIK - Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Výzva by měla být vyhlášena v prosinci 2016.

Dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců - V současné době je Úřady práce ČR připravován nový projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II", jehož zahájení se předpokládá začátkem roku 2016. Zaměstnavatelé budou moci získat finanční příspěvek ve výši až 100 % na úhradu nákladů souvisejících se školením svých zaměstnanců i na úhradu mzdových nákladů za dobu jejich účasti na školení.

Vzdělávání blíže zaměstnavatelům s podporou komory - Hospodářská komora ČR jako člen Programové platformy pro výzvy z Operačního programu zaměstnanost zaslala své připomínky a argumenty u řídícího orgánu OPZ v prioritní ose 1.3, v oblasti vzdělávacích projektů pro zaměstnavatele a zaměstnance na rok 2016.

OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností - V závěru listopadu byla na úrovni Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena dlouho očekávaná Výzva č. 03_15_040. Tato výzva se zaměřuje na podporu zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Podporu mohou v rámci této výzvy získat aktivity jako např. poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, programy bilanční a pracovní diagnostiky, motivační programy, rekvalifikace apod. - zjednodušeně veškeré aktivity zvyšující šance cílové skupiny na získání pracovního uplatnění. Cílové skupiny jsou vymezeny jako osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané.

Zdroj: HK ČR

ggggg