Nová výzva v programu Challenge Fund OSN opět podpoří česká inovativní řešení

Jak vyřešit otázku zpracování odpadu ve špatně dostupných či horských oblastech? Jakým způsobem nastartovat efektivní místní správu, na které se mohou aktivně podílet všichni občané? A jaká řešení nabídnout pro výstavbu chytrých budov a získávání energie z obnovitelných zdrojů? Projekt Challenge Fund pro české firmy představuje nejen příležitost pomoci při naplňování rozvojových cílů, ale také možnost si vyzkoušet, zda jsou jejich inovativní řešení účinná a přenositelná. Úspěšným účastníkům je možné poskytnout spolufinancování až ve výši 40 000 USD. Letošní první výzva do programu je již spuštěna a zájemci se do ní mohou hlásit do 30. června 2020.

Challenge Fund je určen pro české žadatele ze soukromého i věřejného sektoru, nevládních organizací, univerzit, výzkumných pracovišť i výzkumných institucí. Projekt financuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR a implementuje Rozvojový program OSN v regionální pobočcce  v Istanbulu, od roku 2018 je součástí dlouhodobého partnerství České republiky s Rozvojovým programem OSN.

Projekt poskytne úspěšným žadatelům spolufinancování až do výše 40 000 USD s povinným 20% spolufinancováním. Na jarní Challenge Fund se můžete přihlásit prostřednictvím webové stránky programu do 30. června 2020. Na tomto webu také najdete další informace o programu a předchozí realizované projekty. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na cup.applications@undp.org.

Zdroj: www.mzv.cz

ggggg