Nositel tradice lidových řemesel roku 2013

Nositel tradice lidových řemesel roku 2013

Paní Jarmila Vítoslavská, vážená členka OHK v Prostějově, získala významné ocenění Nositel tradice lidových řemesel. Tento titul uděluje od roku 2001 každoročně vynikajícím lidovým výrobcům přímo Ministr kultury ČR. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady".

Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Tento projekt navazuje na dokument UNESCO nazvaný „Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury", jenž vybízí státy, aby věnovaly zvýšenou péči dosud živému kulturnímu dědictví. Paní Vítoslavská se celoživotně věnuje šití a vyšívání ženských, mužských hanáckých lidových krojů a v této činnosti postupně dosáhla značného mistrovství. Inspiraci pro jedinečnou hanáckou výšivku nachází v muzejních sbírkách, kde vyhledává a překresluje vzory starých hanáckých výšivek, kterým její dovedné ruce dokáží vdechnout nový život.
Paní Vítoslavská není držitelkou jen tohoto ocenění.
2009 – certifikát Haná, regionální produkt
2010 – reprezentace ČR na výstavě EXPO 2010 v Číně
2011 – 1. místo v soutěži Živnostník roku za Olomoucký kraj /nominace OHK v PV/
2012 – získání Hanáckého stavovského glétu, možnost užívat logo Hanácké vérobek

SRDEČNĚ GRATULUJEME A PŘEJEME MNOHO SIL K TÉTO NÁDHERNÉ PRÁCI!

ggggg