Nedostatek pracovníků brzdí další růst českých firem

Nedostatek pracovníků brzdí další růst českých firem

Průmyslové firmy v České republice se nadále potýkají s výrazným nedostatkem pracovníků, což omezuje jejich výrobní a exportní možnosti. Počet volných pracovních míst v celé ČR se dokonce meziročně zvýšil o více než 43 800. 

Jak uvedlo MPSV při prezentaci prosincových výsledků, je to nejvyšší hodnota od roku 2008. Nezaměstnanost se sice podle statistik meziměsíčně zvýšila z listopadových 431 tisíc osob (5,9 %) na 453 tisíc osob (6,2 %), vzhledem k výrazné výkonnosti průmyslu a celé ekonomiky se v průběhu letošního roku dá počítat s dalším poklesem počtu lidí bez práce.

Pro řadu firem současná situace nedostatek vhodných lidí na trhu práce představuje nyní větší bariéru růstu, než je nedostatek materiálu a zařízení či finanční problémy.

Podle šetření SP ČR v letošním roce průmyslové firmy plánují přijmout přibližně 1,2 procenta nových pracovníků. Stále více se přitom prohlubuje nedostatku pracovníků z technických oborů. Firmy ovšem poptávají nejen středoškoláky s maturitou a učně, ale dvě třetiny z nich potřebují i vysokoškoláky technického zamření.

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto již delší dobu usiluje pro své firmy o získání pracovníků z Ukrajiny. „Odhadujeme, že české firmy by nyní potřebovaly až dvacet tisíc zahraničních sil s kvalifikací,“ uvedl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmám chybí vhodní uchazeči z technických profesí napříč všemi obory, jako jsou svářeči, slévači, soustružníci, obráběči, zámečníci nástrojaři, elektrikáři, mechanici, opraváři strojů, obsluha CNC strojů aj. Jen řidičů nákladních aut a kamionů podle některých odhadů chybí v ČR více než šest tisíc.

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR(SP ČR)


O snadnější získání pracovníků z Ukrajiny usiluje také Hospodářská komora ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s dalšími ministerstvy předložilo pilotní projekt, který má za cíl dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. MPSV nyní bude dále analyzovat předložený pilotní projekt a dle výsledků analýzy zhodnotí, zda projekt rozšíří i pro nízko a středně kvalifikované pracovníky z Ukrajiny a dále bude hodnotit, na které konkrétní skupiny pracovníků případně program zacílit. Z tohoto důvodu HK ČR tvoří vlastní analýzu, kterou následně předloží MPSV. Tato analýza by měla podpořit rozšíření projektu právě na nízko a středně kvalifikované pracovníky.

ggggg