Národní rozvojová banka nabízí pomoc firmám s drahými energiemi

Národní rozvojová banka nabízí pomoc firmám s drahými energiemi

Program „Záruka Energie“ Národní rozvojové banky je určen podnikatelům, které postihlo ukončení činnosti jejich dodavatelů energií, čímž jim výrazně vzrostly náklady na plyn či elektřinu. Program pomocí zvýhodněných bankovních záruk pro malé a střední podniky umožňuje výrazně jednodušeji získat provozní úvěry od komerčních bank. Pro poskytnutí této záruky musí podnik doložit, že k navýšení záloh na energie došlo po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 %. Pokud podnikatelé odebírají energie od dodavatele poslední instance, mohou požádat o podporu až poté, co uzavřeli standardní smlouvy s dodavatelem. Kompletní přehled podporovaných oborů a další informace najdete ZDE.

ggggg