Náhradní shromáždění OHK v Prostějově zvolilo dne 24.4.2014 představenstvo a dozorčí radu v tomto složení:

PŘEDSTAVENSTVO
Předseda: Ing. Martin Plachý
Místopředsedové: Ing. Emilie Hnízdilová, JUDr. Bohuslav Švamberk
Členové: Milan Grmela, PhDr. Maria Řičánková

DOZORČÍ RADA
Předseda: RNDr. Tomáš Tesař
Členové: Ing. Jaromír Opravil, Věra Bernatková

Děkujeme odstupujícím členům za čas a úsilí, které práci v orgánech OHK v Prostějově věnovali.

ggggg