Nabídka pro členy OHK - první konzultace právní kanceláře ZDARMA /obchodní právo v Německu/

Nabídka pro členy OHK - první konzultace právní kanceláře ZDARMA /obchodní právo v Německu/

Dr. Marcella Pawelka, se kterou jsme v minulých letech spolupracovali na realizaci workshopů na téma Obchodně-právní problematika v Německu, nabízí členům OHK v Prostějově první konzultaci týkající se problematiky obchodního práva v Německu ZDARMA.

Je však nutné obrátit se s požadavkem přes naši komoru, aby byla záruka pro paní doktorku, že jste opravdu našimi členy.

Paní doktorka nově otevřela právní kancelář v ČR, konkrétně v Praze 5-Smíchov na Janáčkově nábřeží 1076/25. 

Otvírací dny právní kanceláře v Praze:

Od 20.02.2017 do 25.01. 2017
Od 06.03.2017 do 11.03.2017
Od 03.04.2017 do  08-04. 2017
Od 08.05.2017 do  13.05. 2017
Od 05.06. 2017 do 10.06. 2017
Od 03.07.2017 do  08.07. 2017
Od 01.08.2017 do 06.08. 2017
Od 04.09. 2017 do 09.09. 2017
Od 02.10. 2017 do 07.10. 2017
Od 06.11.2017 do 11.11. 2017
Od 04.12.2017 do 10.12. 2017

 

Marcella Pawelka
Rechtsanwältin
Rechtsanwaltskanzlei
Marcella Pawelka
Karpfenweg 24
D-60327 Frankfurt am Main

Tel.: 0049 (0)69 / 27 22 09 20
Fax: 0049 (0)69 / 27 22 09 21
Mobil: 0049 (0)175 / 402 62 42
E-mail: mp@kanzleipawelka.de
Internet: www.kanzleipawelka.de

 

Dr. Marcella Pawelka studovala právní vědy na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem.

Od získání oprávnění k výkonu advokacie v roce 1993 vede úspěšně vlastní advokátní kancelář a poskytuje svým klientům poradenství v otázkách mezinárodního práva, a to převážně práva soukromého, obchodního a pracovního. Spolupracuje jak s HK ČR a jejími regionálními složkami, tak i se Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou v Bratislavě. Věnuje se také přednáškové činnosti k aktuálním otázkám práva.

ggggg