Moderní zařízení a technologie pro začínající malé podnikatele - Program Technologie – Výzva VI

Moderní zařízení a technologie pro začínající malé podnikatele - Program Technologie – Výzva VI

Chcete urychlit rozvoj vašeho podnikání? Chybí vám dostatek finančních prostředků na pořízení moderních zařízení a technologií? Pak máte jedinečnou šanci využít podpory z prostředků Evropské unie.

  • vyhlášení výzvy: 5. prosince 2017
  • zahájení příjmu: 11. prosince 2017
  • ukončení příjmu: 12. února 2018

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v pořadí již VI. Výzvu programu podpory Technologie. Určena je výhradně pro začínající malé podnikatele, kterým pořízení moderních strojů a vybavení umožní úspěšný rozvoj podnikání. Do aktuální výzvy je možné se přihlásit do 12. února 2018. Na žádost o finanční podporu pro rozjezd vašeho podnikání je tedy nejvyšší čas.

Podpora je určena výhradně začínajícím podnikatelům, jak fyzickým, tak právnickým osobám. Podmínkou je, aby žadatel měl maximálně tříletou podnikatelskou historii. Nejčastějšími žadateli jsou společnosti s ručením omezeným a podnikající fyzické osoby (OSVČ). Typický projekt programu Technologie pro začínající podnikatele je zaměřen na pořízení moderních strojů a zařízení, dlouhodobého a drobného hmotného i nehmotného majetku. Pořídit lze například CNC stroje, nářadí, servery, softwarové systémy jako CAD, či ERP, ale také patenty a licence nezbytné pro podnikání žadatele.

Úspěšní žadatelé podnikají v široké škále oborů zpracovatelského průmyslu od strojírenství přes zpracování dřeva a výrobu nábytku, opravárenství, potravinářství, ale i v IT, velkoobchodě a maloobchodě, až po aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Podporované ekonomické činnosti vymezené kategoriemi CZ-NACE naleznete v příslušném dokumentu.

Povinností žadatele je pořídit určitý počet technologií, který si předem stanovil v podnikatelském záměru. Další povinností příjemce je pak díky dotaci a pořízeným technologiím dosáhnout nárůstu tržeb do tří let od ukončení projektu (v součtu za tři roky musí být nárůst tržeb minimálně ve výši trojnásobku poskytnuté dotace).

Dotace na projekt je poskytována ve výši od 100 tisíc do 225 tisíc korun. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 tisíc korun. Míra podpory tak představuje 45 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Na jedno IČ je možné podat jednu Žádost o podporu.

Všemi náležitostmi výzvy, projektu a Žádosti o podporu vás přehledně provedou Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - zvláštní část příručka pro žadatele.

Potřebujete více informací? Kontaktujte regionální kancelář API.

ggggg