Letošní Burzou práce a vzdělání v Prostějově prošlo kolem 1500 návštěvníků

Letošní Burzou práce a vzdělání v Prostějově prošlo  kolem 1500 návštěvníků

20. září 2017 proběhl ve Společenském domě v Prostějově druhý ročník Burzy práce a vzdělání. Hlavními organizátory byla Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad práce v Prostějově, Svaz dopravy a průmyslu a spoluorganizátorem Statutární město Prostějov.

Široká veřejnost měla jedinečnou možnost v jeden den a na jednom místě kontaktovat více jak 50 vystavovatelů (35 firem, 12 odborných škol, MPSV a 3 stánky organizátorů).

V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem, jak ze strany zaměstnavatelů, tak  i škol. Mohu uvést konkrétní srovnání v číslech týkající se návštěvnosti – loňského první ročníku se účastnilo kolem 1300 osob, v letošním roce se pohybujeme kolem čísla 1500. Jako srovnání můžeme vzít návštěvnost loni v Olomouci, kdy burzou na Floře prošlo kolem 1700 návštěvníků.

Co je důvodem atraktivnosti burzy v Prostějově?

Snažíme se každý rok vymyslet něco nového, jedinečného, lákavého pro všechny věkové skupiny. Celá burza je moderovaná, doplněná modní přehlídkou, tancem, ochutnávkami, prezentacemi firem na podiu, rozhovory zástupců vystavovatelů s moderátorem. Připravili jsme ukázky přijímacího pohovoru v angličtině a němčině a ukázku assessment centra (skupinová metoda výběru). Nechyběly rady pro všechny, kteří chtějí zaujmout u výběrového řízení, včetně možnosti konzultace s vizážistkou. Třešničkou na dortu letošní burzy byla venkovní expozice. Tady byla připravena souprava tahače s návěsem a zájemci o práci profesionálního řidiče si mohli promluvit přímo s člověkem z praxe – s jedním z nejlepších profesionálních řidičů v České republice Rudolfem Pokorným.

Velkým lákadlem pro všechny byla vojenská technika Armády ČR a Vojenské policie, včetně přehlídky zbraní. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost prohlédnout si vojenská vozidla, která se účastnila zahraničních misí. 

Jsem velmi ráda, že i přes nepřízeň počasí byla návštěvnost ještě vyšší jak v loňském roce a naplnila očekávání vystavovatelů i návštěvníků.

Na závěr bychom chtěly společně s ředitelkou Úřadu práce v Prostějově touto cestou poděkovat všem, kdo se na celé organizaci burzy podíleli: 

Pracovníci Úřadu práce v Prostějově
Pracovníci Okresní hospodářské komory v Prostějově
Pracovníci Svazu průmyslu a dopravy
Pracovníci Společenského domu Prostějov, s.r.o.
Pracovníci společnosti HOPI s.r.o.
Společnost HŽP a.s.
Společnost Švamberk.com, SE
Městská policie Prostějov
Armáda ČR
Vojenská policie
Vystavující zaměstnavatelé a školy
Ředitel Městské knihovny Prostějov
Studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Studenti ArtEcon – Střední škola s.r.o.
Studenti Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov
Studenti odborné školy Prostějov
Taneční škola Pirouette
Zvukaři
Fotografka
Radniční listy
Prostějovský večerník
Prostějovský deník
Český rozhlas
TV Morava
pvnovinky.cz
idnes.cz
Zvláštní poděkování patří primátorce statutárního města Prostějov.
Pevně věřím, že jsem na nikoho nezapomněla…

Helena Chalánková, ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ggggg