KOMUNITNÍ SETKÁNÍ STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S VÝZNAMNÝMI ZAMĚSTNAVATELI REGIONU

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S VÝZNAMNÝMI ZAMĚSTNAVATELI REGIONU

Dne 15. dubna 2014 se v Prostějově uskutečnilo komunitní setkání studentů středních škol s významnými zaměstnavateli regionu. Setkání se realizovalo v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, jehož realizátorem je Olomoucký kraj.

Projekt je podpořen z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Setkání organizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově ve spolupráci se Schola Servisem. Pět desítek studentů ze Švehlovy střední polytechnické školy, Střední školy automobilní Prostějov a Gymnázia Jiřího Wolkera si se zájmem vyslechlo prezentace čtyř významných prostějovských zaměstnavatelů - Hanácké železárny a pérovny, a.s.; MUBEA a.s.; Pozemstav Prostějov a.s.; Automechanika, a.s. Studenti byli seznámeni nejen s nejmodernějšími technologiemi používanými v těchto firmách, ale vyslechli si také cenné rady ohledně požadavků firem na potencionální zaměstnance, na co je kladen důraz při přijímacích pohovorech, čeho se naopak vyvarovat. Ptali jsme se přítomných zástupců firem, co nejvíce postrádají u současných absolventů. Jednoznačnou odpovědí byla nedostatečná jazyková vybavenost. A samozřejmě firmy s technickým zaměřením se stále více potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly…
Celkově setkání hodnotíme jako velmi zdařilé, studenti odcházeli se spoustou cenných informací, které jim pomohou při hledání zaměstnání po ukončení studia.ggggg