KDE A ODKDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O DÁVKU 5000,- Kč na dítě

KDE A ODKDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O DÁVKU 5000,- Kč na dítě

O dávku mimořádného příspěvku ve výši 5000,- Kč na dítě je možné osobně požádat:

   1) od 15. srpna 2022 na určených kontaktních místech veřejné správy: krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů.

   2) od 1. října 2022 na kontaktních místech CzechPoint České pošty.

 

Na jiných kontaktních místech CzechPointu NEBUDE, dle zákona č. 196/2022 Sb. , služba poskytována.

Z výše uvedeného vyplývá, že kontaktní místa CzechPointu Hospodářské komory tuto službu poskytovat NEBUDOU.

 

O příspěvek lze žádat od 15.8. také online formou.

Více informací najdete na portálu MPSV:
https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

nebo v tomto dokumentu: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_A4_final.pdf/

ggggg