Jak postupovat v případě, že ještě nemáte přístupové údaje do datové schránky

1.Ověřte si, zda vaše právnická osoba spadá do skupiny, které je datová schránka zřízena ze zákona.

2.Na adrese http://www.datoveschranky.info/overovani-po zadejte IČ nebo jméno vaší právnické osoby. Vzápětí zjistíte, zda vám byla datová schránka zřízena.

3.Zeptejte se na své doručovací poště, zda je na ní zásilka s přístupovými údaji uložena. Než budete dále zjišťovat, kde se mohla stát chyba, prověřte prosím nejprve tuto možnost. Pokud vás doručovatel nezastihl na adrese firmy, byla vaše zásilka uložena na příslušné poště na dobu 90 dní.

4.Zkontrolujte, zda údaje, které o vás vede obchodní rejstřík, jsou správné. Přístupové údaje lze doručit pouze v případě, kdy je možné z obchodního rejstříku jednoznačně identifikovat jméno a adresu společnosti a jména, adresy a data narození statutárních zástupců.

5.Pokud jste statutární zástupce společnosti, zapsané v obchodním rejstříku a nepřišly vám (nebo jste si nevyzvedli) přístupové údaje, které vám byly zaslané na adresu vaší společnosti, vyčkejte - v těchto dnech vám jsou rozesílány nové přístupové údaje na vaši soukromou adresu, uvedenou v obchodním rejstříku, opět s úložní dobou 90 dní. Teprve tyto obálky budou po ukončení úložní doby předány na hlavní poštu, kde si je budete moci vyzvednout.

6.Jestliže nechcete nebo nemůžete na přístupové údaje čekat, zajděte na nejbližší kontaktní místo Czech POINT a požádejte o zneplatnění vašich přístupových údajů a vystavení nových. Jestliže vám byla vaše datová schránka již zřízena a je problém pouze v doručení přístupových údajů, je toto nejrychlejší cesta jak se k nim dostat. Je nutná vaše osobní účast, budete s sebou potřebovat doklad totožnosti a případně další dokumenty, prokazující váš vztah ke společnosti, jde-li o datovou schránku podnikající fyzické nebo právnické osoby. Pozor - kontaktní místa vám nejsou schopna zodpovědět, proč jste přístupové údaje nedostali ani proč nebyla vaše datová schránka zřízena.

7.Volejte infolinku 270 005 200.

Každá zásilka s přístupovými údaji je na poště uložena 90 dní. Adresát dostane čtyři výzvy k jejímu vyzvednutí. Pokud si zásilku nevyzvedne tak bude odeslána na hlavní poštu v Jindřišské ulici v Praze. Doporučujeme všem, aby si nejdříve zavolali na infolinku (270 005 200). Tam především získáte informaci, zda vám byla datová schránka zřízena. Dále se dozvíte, kde se zásilka s přístupovými údaji nachází. Pokud bude uložena na hlavní poště v Praze v Jindřišské ulici, operátor s vámi domluví čas jejího převzetí. Pro vyzvednutí zásilky na hlavní poště v Jindřiššké ulici v Praze je tento postup naprosto nezbytný, jinak nebude možné zásilku vydat.

(Zdroj: Mgr. Marta Selicharová, tisková mluvčí, Česká pošta, s.p.)

ggggg