Jak je to se vstupními a periodickými prohlídkami během nouzového stavu?

Na tuto otázku jsme se zeptali Roberta Křepinského - člena Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedy Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, předsedy Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP, odborného poradce Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a spoluautora novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.

„V době nouzového stavu vyšlo Usnesení vlády č. 280 ze dne 23.3.2020, o přijetí krizového opatření. Na základě tohoto Usnesení lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., tedy provedení vstupní prohlídky. Podle stejného Usnesení není u zaměstnanců potřeba provádět periodické prohlídky ve smyslu § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Toto Usnesení se nevztahuje na mimořádné a výstupní prohlídky.

Jakmile skončí nouzový stav, bude nutné se vrátit ke stávající legislativě. Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti připravuje návrh Usnesení vlády, kde budou uvedené termíny, do kterých bude nutné provést dodatečné vstupní a periodické prohlídky. Předpokládá se, že by to mělo být do 90 dnů, ode dne skončení nouzového stavu, ale o této lhůtě se bude ještě jednat.

Na základě výše uvedeného bych všem zaměstnavatelům doporučil pracovnělékařské prohlídky provádět, a to i v této době, samozřejmě pokud funguje poskytovatel PLS a má k vydání lékařského posudku všechny náležitosti. Stejně se této povinnosti zaměstnavatel nevyhne. Není možné čekat až na další lhůtu periodické prohlídky podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů."

ggggg