Instalatéři ze Švehlovky opět nejlepší v Olomouckém kraji

Instalatéři ze Švehlovky opět nejlepší v Olomouckém kraji

Krajské kolo již 19. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň Instalatér 2016 se konalo na Střední škole polytechnické Olomouc dne 24. 2. 2016 za podpory Cechu topenářů a instalatérů ČR, firmy Ptáček a dalších partnerů. 
Z Olomouckého kraje se soutěže zúčastnily střední školy z Prostějova, Olomouce, Přerova, Šumperku, Jeseníku a Hranic. Každá z uvedených škol vyslala do soutěže jedno dvoučlenné družstvo.

Soutěž byla organizována podle nových pravidel. Všechna krajská kola soutěže probíhají na jednotných panelech, které zajistil Cech topenářů a instalatérů ČR se spolupracujícími firmami. Tyto cvičné panely jsou převáženy na jednotlivá krajská kola a soutěž tak probíhá za zcela stejných podmínek ve všech krajích ČR. Odborné dovednosti soutěžících jsou prověřovány v rámci šesti praktických témat.

Soutěžící pracovali na zadáních samostatně a byli i individuálně hodnoceni. Podle umístění jednotlivců bylo na závěr sestaveno pořadí školních družstev. V rámci maximální objektivity soutěže byli žáci hodnoceni nezávislou porotou odborníků.

Mladí řemeslníci svařovali plasty, svařovali a ohýbali ocelové trubky, tvarovali a pájeli měděné trubky a vše montovali do konečných výrobků podle předložené dokumentace. Soutěžní úkoly pokračovaly montáží vodovodní baterie a kompletací závěsného WC. Posledním úkolem každého soutěžícího bylo zvládnout test z teorie.
 
Pouze čtyřem žákům se podařilo sestavit a úspěšně odtlakovat svařenec, což rozhodlo o celkovém vítězství. Vyhodnoceni byli jak jednotlivci, tak družstva. V jednotlivcích obsadili první a druhé místo žáci naší školy Vojtěch Pospíšil a Michal Grulich a z prvenství se radovali i v kategorii družstev. Tímto umístěním potvrdili, že příprava žáků oboru Instalatér má na naší škole vysokou úroveň a obhájili prvenství z roku 2015.

Poděkování si zaslouží  vedoucí učitel odborného výcviku Vojtěch Jahoda a učitel odborného výcviku Vojtěch Rozsíval za přípravu žáků na soutěže a za odpovědnou práci při výchově nové generace řemeslníků v našem regionu.

Popřejme oběma žákům hodně štěstí v celostátním finále soutěže, které se koná ve dnech 20 - 22. 4. 2016 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně.

ggggg