INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE


Od 1. ledna 2020 se naostro spustí projekt, který přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, tzv. eNeschopenka. Počínaje tímto datem zahájí ČSSZ ostrý provoz povinného systému eNeschopenky, který propojí elektronicky lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela změní.

Pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Povinnost pojištěnce informovat neprodleně zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti zůstává zachována.

 

Nově budou zasílány notifikace s informacemi o dočasné pracovní neschopnosti jednotlivých zaměstnanců (o zasílání notifikací je třeba požádat OSSZ na příslušném tiskopise).

Zaměstnavatel bude mít dále k dispozici pro ověření či stažení údajů o detailních dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců tyto služby:

1)    využití kanálu APEP (VREP), který je využíván i v současnosti pro příjem e-podání; nově bude nutné využít komerční certifikát k zašifrování dat

2)    využití ePortálu ČSSZ pro zaměstnavatele, kteří nemají k dispozici mzdový či personální SW; zaměstnavatel (právnická/fyzická osoba) musí mít přihlašovací prostředky (datová schránka/elektronický občanský průkaz/ uživatelský účet NIA)

Zpracovává-li mzdy nebo platy pro zaměstnavatele účetní firma či daňový poradce, 

je nutné ho k této činnosti pověřit plnou mocí a tiskopisem pověřujícím k e-službám.

Nově nebude zaměstnavatel od 1. 1. 2020 přijímat a předávat OSSZ příslušné díly neschopenky potřebné k výplatě nemocenského, „Příloha k žádosti o dávku“ bude zasílána výhradně elektronicky a v této příloze bude nově uvedena informace, jakým způsobem je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat. Při skončení pracovní neschopnosti zaměstnance zašle zaměstnavatel OSSZ hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Informace a metodickou pomoc poskytnou zaměstnanci oddělení nemocenského pojištění OSSZ Prostějov, Plumlovská 458/36, Prostějov, tel. 582 300 537, 566, 578 a 548.

Povinnosti zaměstnavatele, změny v souvislosti s eNeschopenkou a podrobnosti k jednotlivým službám jsou uvedeny na www.cssz.cz/eneschopenka 

 

LETÁK PRO ZAMĚSTNAVATELE

ggggg