Informace o celních formalitách v souvislosti s vystoupením Velké Británie z Evropské unie

Informace o celních formalitách v souvislosti s vystoupením Velké Británie z Evropské unie

Vzhledem k aktuální situaci v oblasti odchodu Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, bychom Vás chtěli informovat o možných změnách v jejich obchodní praxi. Zejména se jedná o ty hospodářské subjekty, které dosud obchodují pouze v rámci Evropské unie a nemají žádné zkušenosti s celním řízením a s plněním celních formalit.

V případě tzv. tvrdého Brexitu, to může znamenat, že od 30.3. t.r. bude při pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi EU prováděno celní řízení.

V takovém případě je nutné upozornit, že ještě před samotným plněním konkrétních celních formalit, spojených s dovozem, vývozem či tranzitem zboží, je třeba provést několik kroků.

Pokud se navíc dotčený subjekt rozhodne provádět celní formality vlastním jménem na vlastní účet (nezvolí si svého zástupce), je třeba předem získat některá povolení pro jejich uskutečnění.

Tyto procedury mohou být časově náročné, a proto by bylo vhodné zahájit příslušné kroky s dostatečným časovým předstihem.

Za účelem informovanosti je na webových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz zřízena speciální sekce „Brexit“, kde jsou základní informace vztahující se k provádění celního řízení.

Zároveň je vhodné podotknout, že situace ve věci „brexitu“ se ještě může vyvíjet a to zejména s ohledem na události ve Spojeném království.
O dopadech těchto dalších změn na celní řízení jsou průběžně vkládány informace na webových stránkách Celní správy ČR.

 

V případě, že by Vás zajímaly podrobnosti k této situaci je možné ve spolupráci s Celní správou ČR dohodnout seminář a školení pro obchodní veřejnost, která prozatím nemá zkušenost s prováděním celního řízení.

Prosím o Vaše vyjádření, zda byste měli o takový seminář zájem.

ggggg