Hospodářská komora vydává potvrzení firmám pro zařazení do projektu UKRAJINA

Hospodářská komora vydává potvrzení firmám pro zařazení do projektu UKRAJINA

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) se zapojila do pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“. Tento projekt spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb.

Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení české podnikatelské reprezentace, které bude společně s dalšími organizacemi vydávat i HK ČR. Doporučení bude možno získat i prostřednictvím krajských hospodářských komor. Další informace je možno získat v kanceláři OHK v Prostějově, tel.č.: 582 332 489.

ggggg