Hospodářská komora: Podnikatelům a jejich zaměstnancům, kterým vláda zakáže nebo omezí činnost, bude potřeba rychle pomoci přežít

Hospodářská komora: Podnikatelům a jejich zaměstnancům, kterým vláda zakáže nebo omezí činnost, bude potřeba rychle pomoci přežít

Hospodářská komora České republiky vyzývá vládu, aby s novými mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru obnovila programy podpory, které by zabránily výraznému propouštění zaměstnanců. Pomoc by měla směřovat ale jen do těch oborů, které vláda preventivně uzavře – jako jsou divadla, kina nebo sportoviště, nebo kde výrazně omezí možnost podnikat a pracovat, jako v případě dalšího omezení otevírací doby stravovacích zařízení a počtu lidí u jednoho stolu. Hospodářská komora také považuje za chybu, že vláda uzavře či omezí vybrané provozy už od půlnoci, čímž podnikatelům, kteří mají vládní opatření aplikovat v řádu hodin, vůbec neumožnila na to své provozy připravit.

Vláda by proto i v souvislosti se skluzem zavedení kurzarbeitu měla zvážit znovuobnovení programu Antivirus C, tedy novou aktivaci zákona o prominutí sociálního pojistného. Hospodářská komora podporuje novelizaci zákona č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení, který u malých zaměstnavatelů umožňoval prominutí sociálních odvodů za červen až srpen 2020.

Právě malé podniky, u kterých mzdové náklady jsou největší výdajovou položkou, se podle nejnovějšího šetření Hospodářské komory mezi firmami ocitly v největších potížích. S touto formou pomoci je navíc spojena relativně nízká administrativa.

Bez ohledu na účinnost nového kurzarbeitu musí v podmínkách nouzového stavu a mimořádných opatření, budou-li účinná i po 31. říjnu, pokračovat dále i režim A Antiviru.

Zejména pokud bude nový lockdown některých provozů trvat déle, bude na místě otevřít zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ nebo modifikovat program COVID – nájemné. Podpora by ale měla být adresnější, neměla by mít plošný záběr kompenzačního bonusu. Pokud by vláda v následujících dnech přikročila i k uzavírání škol, tedy 1. stupně ZŠ nebo mateřských škol, bude třeba znovu aktivovat na MPO program „Ošetřovné“ pro OSVČ.

Vláda by podle Hospodářské komory měla aktivovat ty programy, které podnikům a jejich zaměstnancům zajistí rychlou pomoc, aby se nemuselo čekat na jejich notifikace v EU.

Kvůli novým opatřením musí své provozy uzavřít nebo výrazně omezit členové Hospodářské komory sdruženi v asociacích, jako jsou kupříkladu Česká komora fitness, Asociace bazénů a saun, České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu, Unie filmových distributorů, České eventové asociace, UNIHOST – Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách, Českého svazu pivovarů a sladoven, Asociace hotelů a restaurací nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu. Hospodářská komora proto v pondělí na tiskové konferenci oznámí návrhy na kompenzace v uzavřených provozech.

Zdroj: www.komora.cz 

ggggg